Search

Category: சினிமா

Modhi-vilayadu

மோதி விளையாடு விமர்சனம்

“மோதி விளையாடு” என்ற பெயரைப் பார்த்தவுடன், மீண்டும்...

எங்கள் ஆசான் விமர்சனம்

“எங்கள் ஆசான்” என்ற பெயரைப் பார்த்தவுடன், நாட்டுக்கு நீதி...

நாடோடிகள் விமர்சனம்

சமுத்திரகனி இயக்கத்தில் வெளிவந்து வெற்றிகரமாக...