Search

Tag: , , , , , , ,

sadhuram-2-fi

சதுரம் 2 விமர்சனம்

சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர்களான ‘சா (SAW)’ தொடர் படங்களால்...

Koditta-idangalai-nirappuga-intro-fi

பார்த்திபனின் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக

Crowd funding முறையில் தயாரிக்கும் இப்படத்தை PROUD funding என்றே தற்பெருமையாக...