Search

Tag: , , , , , , , ,

sing-animation-movie-fi

சிங் விமர்சனம்

பிக்சார் அனிமேஷன் படங்களில், கதை சொல்லும் முறையில் ஒரு மேஜிக்...

sing-johnny-fi

சிங் – கோலாகலமான இசைப் போட்டி

மைக் என்கிற எலி, மீனாஎன்கிற யானை, ரோசிட்டா என்கிற பன்றி, ஜானி...