Search

Tag: , , ,

Sila-samayangalil-at-netflix-fi

சில சமயங்களில் – இந்தியாவின் முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் படம்

விமர்சன ரீதியாகக் கவனிக்கப்படும் படங்களைக் கொடுக்கும்...

sila-samayangalil-ulaga-cinema-fi

இது உலக சினிமா செல்லம்

இன்னமுமே உடற்தேய்வு நோய் (AIDS) பற்றிய கற்பிதங்கள் பலவாறாக...