Search

Tag: , , , , , , ,

Goko-Mako-movie-review

கோகோ மாக்கோ விமர்சனம்

96 நிமிடப் படம். தயாரிப்பாளரான அருண்காந்த் கதை, திரைக்கதை, வசனம்,...

Goko-Mako-Movie-Trailer-Launch

இளைஞர்களால் இளைஞர்களுக்கான படம் – கோகோ மாக்கோ

‘கோகோ மாக்கோ’ திரைப்படத்தை இளைஞர்களால் இளைஞர்களுக்கான படம்...