Search

Tag: , , , , ,

சாஹோ – 4 நாட்களில் 330 கோடி வசூல்!

இந்திய சினிமாவின் சாதனைகள் அனைத்தையும் முறியடித்து 330 கோடியை 4...

சாஹோ விமர்சனம்

சாஹோ என்றால் ‘வெற்றி உனதே!’ எனப் பொருள்படும் என பிரபாஸ்...