Search

Tag: , , , , , , , ,

கொளஞ்சி விமர்சனம்

பெரியாரியவாதியான அப்பாசாமி, அவரது மூத்த மகன் கொளஞ்சி தவறு...

‘ஒழுக்கம் முக்கியம் மகனே!’ – சமுத்திரக்கனி

தன் இஷ்டம் போல் வாழ நினைக்கும் 12 வயது சிறுவனுக்கும், பிள்ளைகளை...