Search

Tag: , , , , , , , ,

தர்மபிரபு விமர்சினம்

  வாரிசு என்ற அடிப்படையில் தர்மராஜாவின் மகனான தர்மபிரபு,...

எமதர்மராஜா யோகி பாபு

தர்மபிரபு படத்தில் யோகி பாபுவிற்கு அம்மாவாக ரேகாவும்,...